WISEDRAVALIFE

Mi, a WISEDRAVALIFE csapata azért pályáztunk projektünkkel, hogy a sok közös gondolkodás után megszületett álmunkat megvalósítsuk. Eszményképünk az újra szabadon áramló folyó, és az általa táplált életközösségek változatos rendszere a Dráva közös, több mint 200 km hosszú horvát-magyar szakaszán. Más nagy folyóinkkal összehasonlítva, ez a folyószakasz még kevésbé szabályozott, magán viseli a természetesen áramló folyók egyes vonásait, ezért nagyon alkalmas a helyreállításra.

A pályázatban felvállalt feladatokat egységesen a Drávához kötődő, a tájban dolgozó különböző csoportok részvételével és összefogásával valósítjuk meg. A vízügyi, természetvédelmi, és erdészeti ágazatok szempontjait és szaktudását a közös cél érdekében összehangoló munkamódszer a WISEDRAVALIFE pályázat egyik alapja.

A műtárgyakkal felgyorsított folyású Drávát és életközösségeit sújtó egyik legnagyobb gond a mederszint süllyedése, a meder bevágódása. A pályázatban széleskörű adatgyűjtésen alapuló modellezéssel vizsgáljuk meg a medersüllyedés okait, és megállításának, visszafordításának, hatásai csökkentésének lehetséges módszereit. Ezen eredmények alapján elkezdjük a Dráva helyreállítását is: a Dráva főmedrében egyes szabályozó műtárgyakat (pl. parti kövezések és „sarkantyúk”) módosítunk vagy el is bontunk. A Dráva egy kiválasztott holtágát életre keltjük, visszakötjük a Dráva áramlási rendszerébe. A Dráva főágától kissé távolabb eső Lankóci-erdőben pedig fenékküszöbökkel tartjuk meg a vizet.

A WISEDRAVALIFE pályázat nagyon fontos eredményei lesznek azok a tanulmányok, állásfoglalások, tananyagok, amelyekre alapozva a Dráva visszavadítását célzó további projektek épülhetnek. Szándékaink szerint ezen dokumentumok a vízügyi és természetvédelmi tervezési folyamatokban is fontos hivatkozási alapot fognak jelenteni.

 

Az EU LIFE+ finanszírozási programjának támogatásával