WISEDRAVALIFE

Mi, WISEDRAVALIFE tim, smo se prijavili na projekt kako bismo ostvarili naš zajednički san. Naša vizija je rijeka koja slobodno teče i hrani raznovrsni sustav zajednica na zajedničkim hrvatsko-mađarskom dionicama Drave, preko 200 km dugačkih. U usporedbi s našim drugim velikim rijekama, ova riječna sekcija je manje regulirana, ispunjena specifičnostima rijeka prirodnog toka, zbog čega je i pogodna za obnovu.

Zadaci u projektu provode se ravnomjerno sudjelovanjem i suradnjom različitih skupina koje djeluju u regiji povezanoj s Dravom. Jedan od temelja projekta WISEDRAVALIFE je radna metoda koja usklađuje aspekte i stručnost djelatnosti upravljanja vodama, očuvanja prirode i šumarstva kako bi se postigao zajednički cilj.

Jedan od većih problema koji utječu na Dravu – koja ima ubrzan tok zbog struktura - i njezine zajednice je produbljivanje korita rijeke te nestabilnosti riječnih obala. U projektu ćemo ispitati uzroke produbljivanja korita rijeke i moguće načine zaustavljanja, preusmjerenja i smanjenja učinaka na temelju opsežnog modela prikupljanja podataka. Na temelju tih rezultata započeti ćemo i obnovu Drave: u glavnom koritu ćemo maknuti, rekonstruirati ili modificirati neke od regulacijskih struktura. Oživjeti ćemo odabrani zabačeni dio rijeke Drave i vratiti ga u sustav dravskog protoka. U šumi Lankóci, koja je nešto udaljenija od glavnog korita Drave, zadržati ćemo vodu nasipom.

Važni rezultati projekta WISEDRAVALIFE biti će studije i prijedlozi na temelju kojih se mogu razvijati daljnji projekti za obnovu Drave. Namjera nam je da ti dokumenti budu važna i referentna osnova u planiranju procesa upravljanja vodama i očuvanja prirode.

 

Doprinosom EU LIFE+ financijskog mehanizma